Bài tập cuối tuần Toán 5 có đáp án và lời giải chi tiết

admin

Bài tập cuối tuần Toán 5 có đáp án và lời giải chi tiết - Loigiaihay.com

Chào mừng các em đến với bài tập cuối tuần Toán 5! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải những bài tập thú vị về đơn vị đo độ dài và khối lượng. Đặc biệt, mình sẽ cung cấp lời giải chi tiết và đáp án cho các bài tập này.

Bài 1: Đơn vị đo độ dài

Đề bài:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2000m = ……………cm
A. 20 000 B. 200 000 C. 2 000 000

Lời giải chi tiết:

 • Áp dụng kiến thức: 1m = 100cm.
 • Ta có: 1m = 100cm.
 • Do đó: 2000m = 200 000cm (Vì 100 × 200 = 20000).
 • Vậy đáp án đúng là B.

Bài 2: Đơn vị đo độ dài

Đề bài:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
72 000 000m = ………………km
A. 7 200 000 B. 720 000
C. 72 000 D. 7200

Lời giải chi tiết:

 • Áp dụng kiến thức: 1km = 1000m.
 • Ta có: 1km = 1000m.
 • Nhẩm: 72 000 000 : 1000 = 72 000.
 • Do đó: 72 000 000m = 72 000km.
 • Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3: Đơn vị đo khối lượng

Đề bài:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
240 000kg = ……………tấn
A. 24 B. 240
C. 2400 D. 24 000

Lời giải chi tiết:

 • Áp dụng kiến thức: 1 tấn = 1000kg.
 • Ta có: 1 tấn = 1000kg.
 • Nhẩm: 240 000 : 1000 = 240.
 • Do đó: 240 000kg = 240 tấn.
 • Vậy đáp án đúng là B.
Xem thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em Dàn ý

Bài 4: Kiểm tra kiến thức về khối lượng

Đề bài:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 3 tạ 5kg = 35kg
Image
b) 3 tạ 5kg = 35kg
Image

Lời giải chi tiết:

 • Áp dụng kiến thức: 1 tạ = 100kg.
 • Cách giải:
  • Ta có 1 tạ = 100kg nên 3 tạ = 300kg.
  • Do đó: 3 tạ 5kg = 300kg + 5kg = 305kg.
 • Vậy ta có kết quả:
  a) 3 tạ 5kg = 305kg
  b) 3 tạ 5kg = 305kg

Bài 5: Tính toán khối lượng gạo

Đề bài:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2 tạ 5kg gạo. Ngày thứ hai bán bằng (dfrac{3}{5}) ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 123kg B. 328kg C. 265kg

Lời giải chi tiết:

 • Để giải bài toán này, thực hiện các bước sau:

  • Đổi: 2 tạ 5 kg = 205 kg.
  • Tính số gạo bán ngày thứ hai = số gạo bán ngày thứ nhất × (dfrac{3}{5}).
  • Tính số gạo bán trong cả hai ngày = số gạo bán ngày thứ nhất + số gạo bán ngày thứ hai.
 • Cách giải:

  • Đổi: 2 tạ 5kg = 205kg.
  • Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam gạo là:
   (205 × dfrac{3}{5} = 123) (kg)
  • Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam gạo là:
   (123 + 205 = 328) (kg)
 • Đáp số: 328kg.

Bài 6: Tính khối lượng than đá

Đề bài:

Xe tải thứ nhất chở 2 tấn 16kg than đá. Xe tải thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 150kg nhưng lại ít hơn xe thứ ba 252kg than đá. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam than đá?
……………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm:  Hoa mười giờ: Ý nghĩa, phân loại và cách trồng đơn giản

Lời giải chi tiết:

 • Để giải bài này, thực hiện các bước sau:

  • Đổi: 2 tấn 16kg = 2016kg.
  • Tính khối lượng than đá xe thứ hai chở được = khối lượng than đá xe thứ nhất chở được + 150kg.
  • Tính khối lượng than đá của xe thứ ba chở được = khối lượng than đá xe thứ hai chở được + 25kg.
  • Tính khối lượng trung bình của mỗi xe = tổng khối lượng than ở 3 xe : 3.
 • Cách giải:

  • Đổi: 2 tấn 16kg = 2016kg.
  • Xe thứ hai chở được số ki-lô-gam than đá là:
   2016 + 150 = 2166 (kg)
  • Xe thứ ba chở số ki-lô-gam than đá là:
   2166 + 252 = 2418 (kg)
  • Trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam than đá là:
   (2016 + 2166 + 2418) : 3 = 2200 (kg)
 • Đáp số: 2200kg.

Bài 7: Tính độ dài đường

Đề bài:

Ba đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 15km 28m. Đội một sửa được (dfrac{3}{13}) đoạn đường. Đội hai sửa được bằng (dfrac{25}{17}) số mét đường mà đội một sửa được. Số mét còn lại đội ba sửa. Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu mét đường?
……………………………………………………………………………………………………..

Lời giải chi tiết:

 • Để giải bài này, thực hiện các bước sau:

  • Đổi: 15km 28m =15028m.
  • Tính quãng đường đội thứ nhất sửa được = quãng đường cả ba đội sửa được × (dfrac{3}{13}).
  • Tính quãng đường đội thứ hai sửa được = quãng đường đội thứ nhất sửa được × (dfrac{25}{17}).
  • Tính quãng đường đội thứ ba sửa được = quãng đường cả ba đội sửa được – quãng đường đội thứ nhất sửa được – quãng đường đội thứ hai sửa được.
 • Cách giải:

  • Đổi: 15km 28m =15028m.
  • Đội thứ nhất sửa được số mét đường là:
   (15028 × (dfrac{3}{13}) = 3468) (m)
  • Đội thứ hai sửa được số mét đường là:
   (3468 × (dfrac{25}{17}) = 5100) (m)
  • Đội thứ ba sửa được số mét đường là:
   (15028 – 3468 – 5100 = 6460) (m)
 • Đáp số:

  • Đội thứ nhất: 3468m
  • Đội thứ hai: 5100m
  • Đội thứ ba: 6460m
Xem thêm:  Viết đoạn văn cảm nhận khổ 2 bài Sang thu (3 mẫu)

Hy vọng rằng việc giải các bài tập này đã giúp các em nắm vững kiến thức về đơn vị đo độ dài và khối lượng. Hãy cố gắng làm tốt và không quên ôn tập thường xuyên nhé! Nếu có thắc mắc, hãy để lại comment để chúng ta cùng thảo luận. Chúc các em một ngày vui vẻ và hãy tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị trong Toán học!